Årsredovisning 2011
Här kan du hämta alla kommunala bolags årsredovisningar
Läs Mer >>
Vill du veta mer om Göteborgs stads ekonomi
Läs Mer >>
Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2011
Läs Mer >>

Vet du att det finns information om alla bolag på den här sajten


Här kan du hitta uppgifter om bolagen
Läs mer >>


Årsredovisning 2011

Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Årsredovisningen produceras av stadskansliet för kommunstyrelsen.

Startbild_2011