Årsredovisning 2013
Här kan du hämta alla kommunala bolags årsredovisningar
Läs Mer >>
Vill du veta mer om Göteborgs stads ekonomi
Läs Mer >>
Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2013
Läs Mer >>

Vet du att det finns information om alla bolag på den här sajten


Här kan du hitta uppgifter om bolagen
Läs mer >>


Årsredovisning 2013

Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen.

Startbild